The Psychology of Sex Differences

buy book  The Psychology of Sex Differences

The Psychology of Sex Differences

Eleanor Emmons Maccoby, Carol Nagy Jacklin

ISBN10: 0804709742

ISBN13: 978-0804709743

The Psychology of Sex Differences

Download, Order, buy book

The Psychology of Sex Differences

E-books will deliver immediately after purchases

Book Table: The Psychology of Sex Differences:

Format Price Order Description
book.PDF 2 $ Order Online
book.ePub Not Available
book.Kindle Not Available
book.print Not Available
book.audio Not Available
book.used Not Available
Reestimate
How to trust? ask for sample.
title The Psychology of Sex Differences
authors Eleanor E. Maccoby
publisher Stanford University Press
publishedDate 1978
description Lijvig en bijzonder goed gedocumenteerd werk over de verschillen tussen de seksen, wat betreft psychologisch functioneren. Met name bepaalde intellectuele capaciteiten en sociale gedragingen, waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze verschillend zijn voor mannen en vrouwen, worden onder de loep genomen. De auteurs willen immers een onderscheid maken tussen enerzijds de meningen over sekseverschillen die een soliede feitenbasis hebben en anderzijds deze die louter gebaseerd zijn op veronderstellingen. Het boek doorprikt enkele mythen en geeft ook de sociale implicaties van deze 'ontmaskering' aan. In verband met onderwijs, is vooral het hoofdstuk over intellectuele capaciteiten en cognitieve stijlen van belang (p. 63-134).
pageCount 416
printType BOOK
categories Psychology
maturityRating MATURE
panelizationSummary
language en
canonicalVolumeLink https://books.google.com/books/about/The_Psychology_of_Sex_Differences.html?hl=&id=6hzsWwz1aLAC

Refer this books to your friends