شیمی پلیمر ویرایش سوم لادج

buy book  شیمی پلیمر ویرایش سوم لادج

شیمی پلیمر ویرایش سوم لادج

timothy lodge

ISBN10: 1466581646

ISBN13: 978-1466581647

شیمی پلیمر ویرایش سوم لادج

Download, Order, buy book

E-books will deliver immediately after purchases

Book Table: شیمی پلیمر ویرایش سوم لادج:

Format Price Order Description
book.PDF Not Available
book.ePub Not Available
book.Kindle Not Available
book.print Not Available
book.audio Not Available
book.used Not Available
Reestimate
How to trust? ask for sample.
title Polymer Chemistry, Third Edition
authors Timothy P. Lodge
publisher CRC PressI Llc
publishedDate 2015-04-01
pageCount 680
printType BOOK
categories Science
maturityRating NOT_MATURE
language en
canonicalVolumeLink https://books.google.com/books/about/Polymer_Chemistry_Third_Edition.html?hl=&id=OGO2MQEACAAJ

Refer this books to your friends