حلل مسایل ترمودینامیک کوکسی

buy book  حلل مسایل ترمودینامیک کوکسی

حلل مسایل ترمودینامیک کوکسی

Andrew Cooksy

ISBN10: 9780321793256

ISBN13: 9780321793256

حلل مسایل ترمودینامیک کوکسی

Download, Order, buy book

This manual contains worked out solutions for selected problems throughout the text.

E-books will deliver immediately after purchases

Book Table: حلل مسایل ترمودینامیک کوکسی:

Format Price Order Description
book.PDF 5 $ Order Online حل المسائل
book.ePub Not Available
book.Kindle Not Available
book.print Not Available
book.audio Not Available
book.used Not Available
Reestimate
How to trust? ask for sample.
title Student Solutions Manual for Physical Chemistry
subtitle Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetics
authors Andrew Cooksy
publisher Prentice Hall
publishedDate 2013-02-28
description This manual contains worked out solutions for selected problems throughout the text.
pageCount 160
printType BOOK
maturityRating NOT_MATURE
language en
canonicalVolumeLink https://books.google.com/books/about/Student_Solutions_Manual_for_Physical_Ch.html?hl=&id=eNinMQEACAAJ

Refer this books to your friends